Lovászpatonai Életrajzi Lexikon

Lexikonunk Lovászpatonán született, élt vagy tevékenykedett személyeket kíván megörökíteni, példának állítani, bemutatni.

A lexikon teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.

Minden jószándékú észrevételt örömmel fogadunk:

Bartha Lászlóné Borsó Katalin

szerző és szerkesztő

E-mail: barthaborsokati@gmail.com


Életrajzok

Dr. Babics Antal (Lovászpatona 1902 - Budapest 1992)

Dr. Babics Endre (Lovászpatona 1894 - Kaposvár 1955)

Bácsi Sándor (Lovászpatona 1903 - Győr 1989)

Bánki Donát (Bánk 1859 - Budapest 1922)

Dr. Beke Ferenc Ernő (Bábolnapuszta 1914 - Szombathely 1988)

Bognár Endre (Felpéc 1842 - Pápa 1919)

Dr. Czirfusz Ferenc (Lovászpatona 1827 - Zombor 1901)

Glatz László (Lovászpatona 1926 - Balatonfüred 2014)

Dr. Gyulavári Oszkár (Debrecen 1924 - Szombathely 2023)

Heiter János (Pozsony 1824 - Bécs 1875)

Dr. Horn Miklós (Odessza 1899 - Győr 1965)

Horváth János (Veszprém 1850 - Budapest 1918)

Józsy Béláné Horváth Margit (Lovászpatona 1891 - Budapest 1978)

Kollár Kálmán (Lovászpatona 1932 - Veszprém 2012)

Kováts Ignácz (1765 - Lovászpatona 1834)

Laucsek Gyula (Vecse 1847 - Budapest 1922?)

Mórocz Antal (Pápa 1835 - Gödöllő 1918)

Patonay (Pitying) József (Lovászpatona 1887 - Tata 1979)

Rajcsányi János (Várpalota 1815 - Vadosfa 1889)

Stirling János (Szombathely 1889 - Lovászpatona 1955)

Dr. Váczi Béla (Ács 1916 - Budapest 2009)

Dr. Zsidai József (Felpéc 1934 - Miskolc 2012)Irodalom:

Patonay (Pitying) József: Lovászpatona és a lovászpatonai plébánia története (kézirat 1935-1950)

Bartháné Borsó Katalin: Lovászpatonának szeretettel ... (2012)

Bartháné Borsó Katalin: Apáink szülőföldje (2015)

Bartha Lászlóné Borsó Katalin: Árpád-kori templom Lovászpatonán (2022)

Bartha Lászlóné Borsó Katalin: Lovászpatonai Értéktári ajánlások (2016-2018)

Romics Imre: Babics Antal (2002)

Lovászpatonai r. k. plébánia levéltár (végrendeletek, díjlevelek, jegyzőkönyvek, pénztárkönyvek, postakönyvek, szerződések, szentbeszédek, anyakönyvek)

A reformációtól napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon I-II (2011)

Gabonakutató 27/2

Fehér Mária: Díszpolgári köszöntés Váczi Béla (2008)

Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék (1937)

Magyar Katolikus Lexikon (1993-2013)

Új magyar életrajzi lexikon (2001-2007)

Magyar életrajzi lexikon (1967-1994)

Veszprém megyei életrajzi lexikon (1998)

Veszprém Megyei Kortárs Életrajzi Lexikon (2006)

A Pallas nagy lexikona

A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum története (2009)

Jókai Mór Városi Könyvtár Arcképcsarnok Pápa

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára Életrajzi Lexikon

Digitaliziált anyakönyvek