SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGÚJULT A LOVÁSZPATONAI
KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA ÉTTERME

Közzétéve: 2021.11.29.


A Széchenyi 2020 program keretében 39.463.060. Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével megújult a Lovászpatonai szociális konyha étterme. A projekt az Európai Unió 100%-os intenzitású támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával - a Veszprém Megyei Önkormányzattal, mint konzorciumi partnerrel közösen - valósult meg.


Lovászpatona Község Önkormányzata a TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosító számú "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" című projekt keretében nyert támogatást a szociális konyha felújítási, kivitelezési feladatok elvégzésére.


A támogatással megvalósult a szociális konyha étterem épületének külső hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a födém szigetelése, az aljzatok hő- és vízszigetelése, új járó felületek kialakítása, akadálymentes mellékhelyiségek kialakítása, kapcsolódó gépészeti vezetékek cseréje- felülvizsgálata, szerelvények szaniterek cseréje, valamint a belső festési és mázolási munkák. A fejlesztéssel jelentős energiamegtakarítás érhető el. A létesítmény új éttermi asztalokkal és székekkel is gazdagodott.

A kivitelezés során feltárt - a fejlesztés állagmegóvásához szükséges - pótmunkaként sor került az ereszcsatorna rendszer felújítására is 2.899.805,-Ft értékben.


A támogatás segítségével szép környezetben korszerű és fenntartható éttermi szolgáltatást lehet biztosítani a szociális étkezőknek, valamint az általános iskolai étkeztetésben résztvevőknek


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán

TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008

Közzétéve: 2020.09.10.

Kedvezményezett neve: Lovászpatona Község Önkormányzata
Projekt címe: Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán
Szerződött támogatás összege: 39 463 060,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt kezdete: 2020. július 1.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021. december 1.
Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008

A projekt tartalmának bemutatása:

A szociális konyha Lovászpatona településen a Kossuth Lajos u. 48. szám alatt lévő ingatlanon található. A 146 hrsz-ú 5011 m2 nagyságú ingatlan a tulajdoni lap szerint kivett óvoda, udvarként nyilvántartott, de ténylegesen két önálló rendeltetési egységet képez. A rendeltetési egységek helyiségcsoportjai óvoda - bölcsőde, és szociális konyha a kiszolgáló helyiségeivel együtt. Valamennyi önálló rendeltetési egység Lovászpatona Község Önkormányzata tulajdonát képezi.

Lovászpatona Község Önkormányzata 28/2019. (VI. 27.) számú határozatával - Lovászpatonai Önkormányzati Konyha elnevezéssel - költségvetési szervet alapított, mely ellátja a közétkeztetési feladatokat a településen. Az Önkormányzati Konyha biztosítja a gyermekétkeztetést a lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola és a Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde számára. Az óvoda fenntartója a Lovászpatona, Nagydém, Vanyola Óvodafenntartó Társulás, amelynek székhely intézményeként működik a Lovászpatona településen lévő óvoda. A szociális étkeztetést jelenleg 85 fő veszi igénybe a lovászpatonai lakosok közül, akik jellemzően a 60 év feletti korosztályt képviselik. Az igénybe vevők nagyobb százalékban egyedül élő személyek. Az önkormányzat számára a szolgáltatás működtetése alapellátásként kötelező. A szociális konyha a szomszédos Nagydém és Bakonyság községekben élő rászorulók számára is biztosít szociális étkeztetést átlagosan 10-10 fő részére.

Az étkező és konyha épülete:

Az épület hagyományos, magas tetős szerkezetű. Energetikai és fűtés korszerűsítés korábban nem történt. A konyhai rész felújítása, korszerűsítése folyamatban van. Alaprajzi elrendezését tekintve az épület "T" alaprajzú egymástól jól elkülöníthető funkciójú részekkel:

   - Konyha és kiszolgáló helyiségei
   - Étkező és kiszolgáló helyiségei
   - Kazánház, műhely

A 2019. év folyamán hazai forrásból konyhai részen található főzést biztosító helyiség, valamint a száraz áru, földes áru raktárak, személyzeti öltözők, előkészítő helyiségek, fekete és fehér mosogató felújításra került. A fejlesztéssel érintett részen az étkező helyiség, tálalók, mosdók kerülnek elhelyezésre.

A fejlesztés során az alábbi tevékenységek elvégzést tervezi a település önkormányzata:

   - külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje (15 cm hőszigetelés, 3 rétegű üvegezés)
   - födém szigetelés (25 cm vastag szálas szigetelés)
   - aljzatok hő- és vízszigetelése, új járó felületek kialakítása (greslap)
   - akadálymentes mellékhelyiségek kialakítása (greslap, csempézés)
   - kapcsolódó gépészeti vezetékek cseréje- felülvizsgálata, szerelvények szaniterek cseréje
   - belső festési és mázolási munkák.

A fejlesztéssel érintett helyiségek:

Étkező49,70 m2
Étkező24,74 m2
Női mosdó2,09 m2
Női WC1,57 m2
Férfi mosdó2,07 m2
Férfi WC3,79 m2
Előtér3,04 m2
Akadálymentes WC7,29 m2

A fejlesztés illeszkedése Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez és intézkedésekhez:

5.4. Prioritástengely - A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése.

A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez:

A projektünkben tervezett fejlesztések illeszkednek a Pápai Járás stratégiai célkitűzéseihez.

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése során az egyik beavatkozási terület a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.

A fejlesztés megújuló energia felhasználását támogató technológia beépítését nem tervezi.

A konyha felújítása során napkollektor került beépítésre hazai forrásból.

A projekt a Pápai Járás területén valósul meg, amely a 290/2014. Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján Kedvezményezett Járásnak minősül.

A fejlesztés eredményeként az önkormányzat új költségvetési szervet alapított, így új munkahelyeket is teremtett.

A projekt az Európai Unió 100%-os intenzitású támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzattal, mint konzorciumi partnerrel közösen valósul meg.